Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Reimspesialisten.no

Innledning

Reimspesialisten.no er en nettbutikk som spesialiserer seg på salg av reimer og tilbehør til pulsklokker og smarttelefoner. Disse salgsvilkårene gjelder for alle kjøp som gjøres på Reimspesialisten.no, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Parter

Selger er Reimspesialisten.no, ved Darisiro, Ramin, org.nr 932025116MVA, Steinbekkveien 18B, 1464 Fjellhamar, mobilnr. 90408797, [email protected]. Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Bestilling

Bestilling kan gjøres på Reimspesialisten.no. Kjøper er selv ansvarlig for å kontrollere at bestillingen er korrekt.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (MVA). Fraktkostnader er ikke inkludert. Om ikke annet er avtalt er fraktalt basert på rimeligst fraktalternativ med posten (brevpost). Kjøper kan velge/avtale andre frakt alternativer. Prisene er gyldige på bestillingstidspunktet.

Betaling

Betaling kan gjøres med Visa, Mastercard, Klarna eller Vipps. Transaksjonen behandles direkte på en sikker og kryptert bankforbindelse levert av tredjepart. Reimspesialisten.no ser/lagrer ikke kredittkortinformasjon inn.

Levering

Varene sendes med Posten. Leveringstid er vanligvis 2-6 virkedager.

Angrerett

Kjøper har angrerett i 14 dager fra varen mottas. Returvaren skal være ubrukt og pakning skal være uskadet/intakt. Se forbrukerkjøpsloven § 27. Kjøper kan utøve sin angrerett skriftlig til Reimspesialisten.no via e-post ([email protected]). Nødvendig informasjon inkludert navn, kjøpsdato og ordrenummer skal inkluderes i kommunikasjonen til selger.

Når retur av varen er avtalt, benyttes adressen under.

Returadresse for varer er:

Reimspesialisten 

v/Darisiro Ramin

Steinbekkveien 18B

1464 Fjellhamar

Reklamasjon

Kunder har rett til å klage på fabrikasjonsfeil som oppstår ved normal bruk av produktet i opptil 6 måneder etter mottak. Klagen dekker ikke feil som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold, ytre skader som følge av uautoriserte operasjoner eller skader ifm fall eller lignende. Eventuelle feil som oppdages ved normal bruk, må umiddelbart rapporteres til oss for at reklamasjonen skal gjelde. Kunden kan bli bedt om å demonstrere feilen. Varer kan deretter returneres for reparasjon, bytte eller kreditering etter nærmere avtale. I tilfeller av klager kan rimelige fraktkostnader bli refundert. Vi dekker ikke feil på tilkoblet utstyr og/eller indirekte tap som tapt arbeidsfortjeneste, driftstap, datatap eller installasjonskostnader. Hvis en klage viser seg å være ubegrunnet eller ikke dekkes av klageretten, kan det påløpe kontrollgebyr og fraktkostnader.

Kjøper kan utøve sin reklamasjonsrett skriftlig til Reimspesialisten.no via e-post ([email protected]). Nødvendig informasjon inkludert navn, kjøpsdato og ordrenummer skal inkluderes i kommunikasjonen til selger.

Ansvarsfraskrivelse

Reimspesialisten kan ikke garantere at innholdet på nettstedet er fritt for unøyaktigheter eller trykkfeil til enhver tid. Vi kan heller ikke garantere at all informasjon alltid er oppdatert. Reimspesialisten.no kan når som helst gjøre endringer på innholdet på nettstedet. Selv om vi streber etter å vise riktig(e) tekst, bilder og priser i nettbutikken, kan det forekomme feil. Produktfargene som vises på bildene i nettbutikken (reimspesialisten.no), kan skille seg noe fra produktenes faktiske farge. Merk at dette kan forekomme av fargegjengivelse fra din datamaskinen, lyssetting eller kvalitet på bildene. Reimspesialisten kan ikke holdes ansvarlig for slike avvik. 

Endringer i salgsbetingelsene

Selger forbeholder seg retten til å endre disse salgsbetingelsene. Kjøpere vil bli varslet om endringer i salgsbetingelsene via e-post og/eller oppdateringsvarsel på Reimspesialisten.no.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler i tide, kan selger heve avtalen. Selger kan også kreve erstatning for eventuelle tap som følge av kjøperens mislighold.

Garanti

Varene har en garanti på 2 år. Garantidekningen omfatter mangler som skyldes fabrikasjonsfeil eller materialfeil. Garantien gjelder ikke for slitasje som skyldes normal bruk.

Personopplysninger

Reimspesialisten.no behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Personopplysningene brukes til å administrere kundeforholdet og til å sende ut informasjon om produkter og tjenester. Kjøper har rett til innsyn i sine personopplysninger og rett til å be om at personopplysningene blir slettet.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Dato for siste oppdatering

Salgsvilkårene ble sist oppdatert, 30.03.2024

Avtalen

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Kjøper aksepterer disse salgsbetingelsene ved å foreta en bestilling.